Sådan arbejder vi

VedvarendeEnergis projektmetode

Sådan arbejder vi

I alle vores projekter arbejder vi med tre niveauer:

  • Fortalervirksomhed over for myndigheder og offentlige instanser
  • Organisering af befolkningsgrupper
  • Konkrete tiltag

De tre niveauer hænger nøje sammen og er i et vist omfang betinget af hinanden, for at lykkes.

En fælles sag

For at få folk og borgergrupper til at organisere sig, bruger vi demonstrationsprojekter som konkrete løsningsforslag. Eksempelvis kan et konkret tiltag, som at få etableret vandposter være det egentlige omdrejningspunkt for, at en befolkningsgruppe organiserer sig. Det bliver den fælles sag, de kan samles omkring. Det at få afdækket de miljømæssige behov og opstille løsningsforslag er både en demokratiseringsproces og en mobiliseringsproces i sig selv.

Først etableres et samarbejde mellem interesserede grupper i lokalområdet. Når en udpeget komité har afdækket og prioriteret hvilke problemstillinger de ønsker løst, udarbejder de en lokal plan, som beskriver lokaliteten, problemerne og eventuelle løsningsforslag. Derefter påbegyndes et samarbejde med de rette offentlige instanser, NGO’er, CBO’er, lokale foreninger og andre for at få implementeret planen.