Samarbejde med danske kommuner kører på højtryk

Alene i Næstved kommune har Energitjenesten på få måneder gennemført ikke færre end 300 husbesøg, hvor husejerne har fået gode råd til at nedsætte husets el- og varmeforbrug. Klimatjekket indeholder et besøg af en energivejleder i 1½ time,

hvor man gennemgår huset sammen med ejeren.  Man ser blandt andet på varmeanlægget, isoleringen, vinduer, de elforbrugende apparater og energiregningen.

“Energitjenestens tjek af vores andelsforening gav os nogle gode, konkrete idéer til, hvordan vi skal prioritere opgaverne i vores ejendom”, fortæller Andreas Ginger-Mortensen fra København.

Ud over Næstved står også de sjællandske kommuner Greve, Fredensborg og Slagelse for tur.

Rådgivercafe skaber energibesparelser

Klimatjekket er ikke den eneste mulighed kommunerne har for at få sat gang i energibesparelserne. Energitjenesten har sammensat en bred vifte af tilbud til både borgere, erhvervsvirksomheder samt skoler og daginstitutioner. Et nyt initiativ på borgersiden er en rådgivercafé på Teknisk Forvaltning, hvor borgeren kan banke på døren og få afklaring på spørgsmål om fx planforhold, servitutter og lovgivningsmæssige spørgsmål.

”Rådgivercafé er en rigtig god idé. Vi vurderer, at det skaber energibesparelser og medvirker til, at vi opfylder vores klimahandlingsplan”, fortæller Lene Wagner Hartmann fra Furesø Kommune.