Tal og fakta

 VedvarendeEnergi - tal og fakta

Tal og fakta

VedvarendeEnergi har en årlig omsætning på ca. 30 mio. DKK, fordelt ligeligt mellem det danske og det internationale arbejde. Finansieringen foregår primært gennem flerårige projektbevillinger fra danske og internationale puljer. Eks. Energisparepuljen, PSO-midler, Danida og EU.

Organisationen

VedvarendeEnergi er paraplyorganisation for 17 lokale energi og miljøforeninger og sammen med disse foreninger varetages driften af 6 regionale kontorer. Arbejdet på de regionale kontorer brandes under navnet EnergiTjenesten.

Gå til EnergiTjenestens hjemmeside og få et godt tilbud hos vores energirådgivere

Vi er ca. 65 medarbejdere.

Se eller download organisationsdiagram

Formål

VedvarendeEnergis overordnede formål er såvel lokalt, nationalt som globalt at arbejde aktivt for en bæredygtig, integreret energi- og miljøpolitik, der sigter mod 100% energiforsyning fra vedvarende energi og lokale ressourcer.

Omsætning 2009 – 2015

omsaetning 2009 2015 ve

Nøgletal for 2015

nogletal 2015 ve