Tilgangen til vores arbejde

Tilgangen til vores arbejde

Vi giver beboergrupperne metoder, holdning og viden, som udruster dem til aktivt at skabe deres eget arbejde i samspil med omgivelserne og de aktuelle byudviklingsprocesser. Beboernes gennemslagskraft styrkes ved at de etablerer sig i grupper, som arbejder med problemområder de selv vælger. Det kan f.eks. være at forbedre vandforsyningen.
For at få skabt en dialog mellem myndighederne og beboerne i slumområderne, indgår VedvarendeEnergi ind i et samarbejde med lokale organisationer. Endvidere hjælper VedvarendeEnergi med at etablere fora, hvor de mange involverede parter i slumområderne kan mødes.

Vi giver beboergrupperne metoder, holdning og viden, som udruster dem til aktivt at skabe deres eget arbejde i samspil med omgivelserne og de aktuelle byudviklingsprocesser. Beboernes gennemslagskraft styrkes ved at de etablerer sig i grupper, som arbejder med problemområder de selv vælger. Det kan f.eks. være at forbedre vandforsyningen.