Tillykke til EU-Parlamentet og det danske EU-formandskab med energisparedirektivet

Pressemeddelelse fra det Økologiske Råd.

Det danske formandskab har sammen med EU-parlamentet måttet kæmpe hårdt for at nå en aftale om energisparedirektivet, som lå i nærheden af de 20 % energibesparelser, som EU-Kommissionens udspil lød på.

Der er nu nået enighed om et kompromis, som ender på ca. 17 %. Dette ligger omtrent midt mellem EU-landenes første helt uacceptable bud på 13 % og EU-Parlamentets mere ambitiøse udspil.

Beregninger fra bl.a. EU-Kommissionen og Ecofys har vist, at et ambitiøst energisparedirektiv vil spare EU for årlige udgifter til import af fossile brændsler på mange milliarder Euro og skabe op mod 400.000 lokale arbejdspladser . EU kæmper i øjeblikket for at reducere budgetunderskud og skabe job – alligevel har mange af EU-landene været meget skeptiske over for at indgå en aftale om at reducere energiforbruget – det var meget kortsigtet, men glædeligt at de nu har bøjet sig væsentligt.

Den endelige aftale bygger i hovedsagen på, at energiselskaberne skal gennemføre energibesparelser svarende til 1,5 % af deres salg de forudgående år, hvilket ligger tæt op ad den danske nuværende ordning. Dog er det tilladt landene at reducere indsatsen med op til 25 % gennem fire undtagelser. Denne udvanding af direktivet er beklagelig, da den svækker energispareindsatsen. Men den var desværre nødvendig for at samle et kvalificeret flertal af landene bag forslaget, da EU-landene krævede hver deres undtagelser under hensyn til deres nationale situation.

”Aftalen synes at være så ambitiøs, som det var muligt, når man tager den uforståeligt store modstand fra ganske mange EU-lande i betragtning”, udtaler Søren Dyck-Madsen, Energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd.

”Det danske forslag om, at landenes ønsker om forskellige undtagelser højst må udgøre 25 % reduktion uanset anvendelse af undtagelse, begrænsede skaden fra undtagelserne og var nøglen til vedtagelsen”, fortsætter Søren Dyck-Madsen.

”EU-parlamentet og det danske formandskab har æren for, at det trods alt lykkedes at få hævet ambitionsniveauet blandt landene til acceptable 17 %”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Christian Ege, sekretariatsleder og Søren Dyck-Madsen, Energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd.

Flere oplysninger kan fås hos: Søren Dyck-Madsen på tlf: 30 89 60 80 eller soeren@ecocouncil.dk

*1)  Dette er et forsigtigt skøn i et papir fra EU-kommissionen. Klimakommissær er i en anden beregning nået til 2 mio. job ved vedtagelse af Kommissionens oprindelige forslag.