Under samme himmel

Under samme himmel

Pengene fra ulandskalenderen i 2009 gik til Kibera, hvor VedvarendeEnergi arbejder sammen med O3V om at gøre det bedre at bo i Kibera. Pengene skal blandt andet bruges til at lave bygninger med toiletter, bad og fælles lokaler med adgang til computere og internet.

Ligesom i vores øvrige projektarbejde er det bærende element først og fremmest at skabe grundlag for at lokalbefolkningen selv organiserer sig i fællesskaber, så de på egen initiativ kan finde løsninger, der forbedrer deres levevilkår.

Danske og kenyanske skoler lærer af hinanden

Under same himmel er et uddannelses projekt, hvor studerende fra skoler i Danmark og Kenya uddannes som forandringsagenter. De unge bruger computere, foto og mobiltelefoner til at udveksle viden og nyheder via den fælles platform www.underthesamesky.dk.

Hver skole i Kibera skal udvikle sig til et sted, hvor folk kan søge oplysning og blive støttet til at gennemføre selvhjælpsprojekter, som for eksempel etablering af rent vand, toiletter og affaldsindsamling.

Der er otte deltagende skoler fra Danmark og tre skoler i Kibera.

Biodomes er mere end bare toiletter

Det første fællestoilet, en såkaldt bio-dome bliver nu bygget på Mashimoni Primary School’s grund. Miljø- og byggetilladelse er opnået, og byggeriet starter sidst på året. Det er fra biodomet internetcafe de kenyanske elever kommunikerer med de danske venskabsskoler.
Det er planen, at alle de deltagende skoler skal have en række demonstrationsprojekter, som kan vise beboerne i Kibera, hvordan bæredygtige løsninger ser ud.

Kontakt Finn Tobiesen for mere information om vores projekt i Kibera på tobiesen@ve.dk