VedvarendeEnergis værdier

VedvarendeEnergis værdier

VedvarendeEnergis værdier

VedvarendeEnergi arbejder ud fra følgende værdier:

  • Folkeligt ejerskab:
    Alle beslutningsprocesser skal tage udgangspunkt i nærdemokratiske principper, hvor alle inddrages og tager et aktivt ansvar.
  • Uafhængighed:
    Den enkeltes valg er baseret på fri adgang til korrekt og uvildig information, der er uafhængig af kommercielle og partipolitiske interesser.
  • Helhed:
    CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed skal ses i sammenhæng – både lokalt og globalt.