Vision og mission

VedvarendeEnergis vision og mission

Vision og Mission

I VedvarendeEnergi arbejder vi målrettet for at udfylde vores mission. Det gør vi, dels ved at indgå alliancer med alle, der helt eller delvist arbejder for de samme mål som os, og dels ved at hver enkelt afdeling sætter sig klare og konkrete mål, der både hver for sig og i sammenhæng er med til at opfylde dele af vores vision.

Vision –100% vedvarende energi i en bæredygtig verden

Vi ønsker en verden med bæredygtig energiforsyning, baseret på 100% vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer med et stærkt folkeligt ejerskab.

Folkeligt ejerskab forstås både helt konkret, som f.eks. ejerskab af vindmøller eller decentrale kraftvarmeanlæg, men også i en demokratisk forstand, hvor folk tager et medansvar for deres energiforsyning og -forbrug; herunder globale følgevirkninger som klimaforandringer samt økonomisk og social ulighed.

Mission

Vores hovedopgave ligger dér, hvor markedet ikke har sine prioriteter. Via innovative projekter vil vi medvirke til at skabe nye markeder, og via debat og oplysning søge at påvirke til holdningsændringer, der fører til en hurtig udfasning af fossile brændsler.
Vores styrke er at anvise konkrete løsninger, der løser opgaven i et helhedsorienteret perspektiv. Energi er i udgangspunktet et teknologisk emne, men politiske og sociologiske virkemidler er lige så vigtige som teknologisk innovation.

Vi har stadig en mission i Danmark

I Danmark er vi nået langt, men ikke langt nok. Vi skal stadig kæmpe for at fjerne forhindringer, der begrænser udbredelsen af vedvarende energi, både holdningsmæssigt og via konkrete projekter.
Som en vidt forankret, folkelig forening med kontakt til den enkelte, er det vores styrke at kunne se de bæredygtige løsninger ud fra forbrugerens/borgerens behov. Vi har derfor en særlig opgave i at formidle viden, hjælpe den enkelte borger, virksomhed og offentlige myndighed så energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energi bliver en folkesag.

Bæredygtige ressourcer til alle

I 1992 blev der i Rio de Janeiro lagt et spor for en bæredygtig verden. Det spor skal vi holde verden fast på. Problemerne er størst i udviklingslandene, hvor underprivilegerede befolkninger rammes af negative følgevirkninger af klimaforandringer og den rovdrift, der drives på deres landes naturressourcer.
Vores mission i udviklingslandene er at arbejde for adgang til rene, billige og bæredygtige energiressourcer for fattige og underprivilegerede, der også skal have medindflydelse på de miljøforhold, der har konsekvenser for deres levevilkår – især i verdens slumområder.